İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

(ڭ) Türkî Nun harfinin kullanıldığı yerler nelerdir?

Bu harf öz Türkçe kelimelerde bulunur. Bu ses binlerce yıllık dilimiz Türkçemize has bir sestir. Anadolu da hala çok yoğunlukla kullanılır. Nazal nun da denilir. ñ

Nerelerde kullanılır…?
Bazı Türkçe kökenli kelimelerde.

Bin
(sayı) 
بڭ
Son  صوڭ
En  
أڭ
Gönül
گوڭل

İkinci tekil şahıs ve ikinci çoğul şahıs eklerinde.

Kitabınızكتابڭز  
Sizin  سزڭ
Seninسنڭ
Kitabın  كتابڭ

İsim tamlamalarında.

Kitabın rengiكتابڭ رنگی
Evin damıأوڭ طامی
Okun ucuاوقڭ اوجی
Başın üstüباشڭ اوستی