Başlayalım

Osmanlıca alfabe (elif ba) aşağıdaki gibidir.

elif ba osmanlıca

Kur’an elif ba sı ile aynıdır, ancak ilaveten harfler vardır.
ڭ = kâf-ı türki (Eski Türkçeden gelen bu ses genizden çıkan bir n sesidir.)
گ = gef (g ve ğ seslerini verir)
پ = pe
چ = çim
ژ
= je

Follow by Email